Privacyverklaring

LVL Communicatie, gevestigd aan de Burgemeester Prinssenlaan 38, 4941 AK Raamsdonksveer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Burgemeester Prinssenlaan 38
4941 AK Raamsdonksveer
06 1499 4097
E-mail

Verwerking persoonsgegevens
LVL Communicatie verwerkt jouw persoonsgegevens:

 • doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of website;
 • omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. IP-adres
 6. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 7. Internetbrowser en apparaattype

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
LVL Communicatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • We kunnen je bellen en/of e-mailen omdat dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • We informeren je over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • We leveren – zoals afgesproken – goederen en diensten bij je af.
 • We zijn wettelijk verplicht sommige gegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor het doen van belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
LVL Communicatie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn
LVL Communicatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens
LVL Communicatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen dat jouw gegevens veilig blijven.

Meer informatie over cookies? Lees ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LVL Communicatie. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? Neem dan gerust contact met ons op. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Niet tevreden?
LVL Communicatie vindt het ontzettend belangrijk dat alle betrokkenen tevreden zijn over onze inzet. Ook over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. Ben je niet tevreden? Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten zodat we er alles aan kunnen doen jou alsnog blij te maken. Ben je zó ontevreden dat je een klacht in wilt dienen over ons? Dan heb je het recht aan te kloppen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We waarderen het als je ons inlicht over jouw contact met deze toezichthouder.

Beveiligen persoonsgegevens
LVL Communicatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Vragen over deze tekst of de website van LVL Communicatie? Neem gerust contact met ons op!

Goed op dreef? Lees ook de algemene voorwaarden, disclaimer en het cookiebeleid van LVL Communicatie.