Disclaimer

Algemeen
LVL Communicatie stelde de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid samen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kun je op geen enkele wijze rechten ontlenen of aanspraken maken.

Links
Deze website bevat links naar websites van andere partijen. Wij bieden je deze links ter informatie aan. Wij hebben niet altijd betrokkenheid bij deze websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie, producten of diensten van deze partijen.

Auteursrecht
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. LVL Communicatie heeft op de inhoud van deze site het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd. Alle rechten zijn gereserveerd. Zonder geschreven toestemming van LVL Communicatie is het verboden om enige informatie, gedeelte(n) van deze website op welke manier dan ook te reproduceren of te distribueren. Het is ook verboden om een kopie van deze site op andere servers te draaien. LVL Communicatie probeert te allen tijden de accuraatheid van de informatie op de site te waarborgen.

Vertrouwelijk
LVL Communicatie neemt jouw privacy heel serieus. De informatie die je deelt met ons via het contactformulier of e-mails die je vanaf onze website verstuurt, zullen wij op een veilige manier verwerken. We verkopen of verstrekken jouw gegevens niet aan anderen. We gebruiken die alleen om contact met jou te hebben over jouw vraag in het formulier of de e-mail.

Foto’s
LVL Communicatie gebruikt op haar website aangekochte stockfoto’s en foto’s die gemaakt zijn door onszelf of ingehuurde fotografen. In alle gevallen is toestemming verkregen om de foto’s op de website te gebruiken.

Social media
Het volgen van LVL Communicatie op Facebook  of LinkedIn kan consequenties hebben voor jouw privacy. Je geeft (organisaties van) deze netwerken namelijk de gelegenheid jouw zogeheten ‘profile’ aan te vullen met de informatie dat je LVL Communicatie volgt. Die informatie kan gebruikt worden voor advertentiedoeleinden.

Vragen over deze tekst of de website van LVL Communicatie? Neem gerust contact met ons op!

Goed op dreef? Lees ook de algemene voorwaarden, privacyverklaring en het cookiebeleid van LVL Communicatie.